top of page
kentsel dönüşüm, kentsel dönüşüm avukatı, kentsel dönüşüm hukuku

GAYRİMENKUL

HUKUKU

Gayrimenkul Hukuku

Çakmaklı Legal olarak, 

Gayrimenkul Hukukunun tüm alanlarında her türlü danışmanlık hizmetini vermekteyiz.

1.

Türkiye veya yurt dışındaki kurum ve kişilerin gayrimenkul edinmesi,

2.

Tapu iptal ve tescil (yolsuz tescilin düzeltilmesi) davaları,

3.

Muvazaadan kaynaklı tasarrufun iptali davaları,

4.

Kira Hukuku’ndan kaynaklı uyuşmazlıkların çözümü,

5.

Men'i müdahale ve kal davaları,

6.

Geçit hakkı davaları,

7.

Ecrimisil davaları,

8.

Tespit davaları,

9.

Şufa davaları,

10.

Kat Mülkiyetinden kaynaklanan hukuki uyuşmazlıkların çözümü.

kentsel dönüşüm hukuku, kentsel dönüşüm avukatı, kentsel dönüşüm uzmanı, gayrimenkul hukuku, gayrimenkul hukuku avukatı, kentsel dönüşüm
Çakmaklı Legal Logotype.png
bottom of page