top of page
kentsel dönüşüm, kentsel dönüşüm avukatı, kentsel dönüşüm hukuku

MİRAS

HUKUKU

 

Miras

Hukuku

Çakmaklı Legal olarak, 

Miras Hukuku alanında her türlü danışmanlık 

hizmetini vermekteyiz.

1.

Noterlikler ve mahkemelerden veraset ilamının çıkartılması,

2.

Taşınır, taşınmaz, hak ve menfaatlerin intikali işlemleri,

3.

Vasiyetname, miras sözleşmeleri, mirastan feragat sözleşmelerinin düzenlenmesi,

4.

Tenkis davaları, miras hukukundan kaynaklanan davaların takibi,

5.

Mirasın reddi davaları.

6.

Yurtdışı malvarlığı sorgusu,

7.

Miras intikal işlemlerinin takibi.

kentsel dönüşüm hukuku, kentsel dönüşüm avukatı, kentsel dönüşüm uzmanı, gayrimenkul hukuku, gayrimenkul hukuku avukatı, kentsel dönüşüm
Çakmaklı Legal Logotype.png
bottom of page